#Durf te vragen

Mag ik een boom opzetten?
Stellen de Apeldoornse ondernemers nog een Businesskrant op prijs? Is er voldoende offline business media of gaat alle informatie uitwisseling online en/of de via business- en netwerkbijeenkomsten? Is er behoefte aan en ruimte voor extra schriftelijke (papieren) businessmedia in Apeldoorn?
Deze vragen krijg ik nog al eens te horen en is voor mij aanleiding om ze hier te delen en aan mijn volgers en vrienden voor te leggen.

Op dit moment kennen we het Ondernemersmagazine als onderdeel van het Lifestyle magazine Eigen Apeldoorn. Incidenteel heeft Nieuwsblad StedenDriehoek een businessbijlage en periodiek heeft de Stentor een Ondernemer als bijlage. Maar deze laatste is voor 99% landelijk georiënteerd. Regionaal is er dan nog onder andere het Ondernemersbelang en DrieStedenBusiness. Met uitzondering van StedenDriehoek, niet te verwarren met DrieStedenBusiness, vallen de magazines niet bij iedereen in de bus.
‘Vroeger’ had Apeldoorn nog een businesskrant Stad in Bedrijf. Deze speelde best wel een prominente en constante rol, naast de zoektocht van Wegener naar een vorm voor zijn Ondernemer die structureel niet van de grond kwam.

Hebben we als ondernemer voldoende aan de huidige papieren businessmedia en hebben we genoeg aan de business- en netwerkbijeenkomsten om elkaar bij te praten? Of hebben we geen interesse in elkaars business? Dit laatste kan ik mij helemaal niet voorstellen. Of ligt het probleem elders. Ziet een uitgever geen ‘brood’ in het uitgeven van een Apeldoornse businesskrant? Hebben ondernemers geen (advertentie)budget meer over voor zo’n krant en hebben daardoor uitgevers geen financiële armslag voor een onafhankelijk redactie?

Durf jij te antwoorden? Mag ik het dan horen via henk@vanderegie.nl?
NB.Dank voor alle reacties.

Nog een allerlaatste vraag:
Of ligt het probleem nog heel ergens anders. Weten we als ondernemers ons eigen nieuws niet te ontdekken en/of onder woorden te brengen, en weten we niet welke pers te vinden? Laat dan ook van je horen, wie weet kan ik …….
(Foto: Blauwe Boom van Mondriaan)

Free publicity met rode oren

Toen ik de studie Public Relations mocht doen, stond dit nog los van Marketing. Jaren later gingen PR en Marketing in elkaar op. Specifieke PR studie met veel aandacht voor pers en media raakte uit de gratie. Recent maakte ik nog mee dat een jonge marketeer niet eens wist hoe hij een persbericht moest schrijven. Ik pleit er voor dat PR weer meer aandacht mag krijgen in de Marketing en Communicatie opleidingen.
De speerpunten in de Public Relations, die ik heb geleerd en die nog steeds goed werken, zijn: wederzijds begrip, empathie, ken je publieks-/doelgroep en de media, onderhoud je netwerk, maak en weet wanneer iets nieuws is en informeer de media.

Ik ben nog steeds blij dat ooit iemand mij stimuleerde en de gelegenheid bood de PR studie te volgen. Ik was toen maatschappelijk werkzaam in combinatie met commercie. Een mooie combinatie die mij veel heeft geleerd met de juiste PR veel free publicity te realiseren.
Recent was ik zelf verrast wat mijn eigen persbericht(je) over dé koe in het Havenpark aan aandacht kreeg. Oud nieuws in een nieuw ‘jasje’, en ….. À la minute op online media en bam in de niet te onderschatten huis aan huis media en zelfs op de voorpagina (foto hierboven).

Deze regie kan ik o.a. bieden aan wie zijn marketing met beperkte middelen wil opzetten en/of ontwikkelen. Onlangs kreeg ik rode oren van een aanbeveling op mijn LinkedIn profiel door Diederik Miedema (eigenaar Monkey Town Apeldoorn):
“Sinds anderhalf jaar ken ik Henk nu en werk ik met hem samen. Henk is een professioneel en een buitengewoon prettige man. Hij heeft mij en mijn bedrijf uitstekend geholpen commercieel te positioneren in Apeldoorn en omgeving. Zonder zijn werk en contacten had het mij zeker een jaar meer gekost om te bereiken waar ik nu sta!”

Wijn is als vloeibare muziek

Januari kenmerkt zich door regelmatig het glas te heffen op het nieuwe jaar. Dit hoeft per definitie niet een glaasje alcohol te zijn, maar ……………
Januari is in opkomst als maand zonder alcohol. De vakantieaanbiedingen vliegen ons om de oren en ik doe er nog een ‘glaasje’ bovenop. Sorry, maar wel een glaasje met alcohol.

Januari een lange saaie maand? Het is maar net wat je er zelf van maakt. Nieuwe ronde, nieuwe kansen en nieuwe plannen. Een nieuw jaar geeft ook weer een nieuwe wijn. Een jonge wijn van druiven uit 2016 of al van jaren eerder.
Één van mijn favoriete plekken waar ik me graag laat verrassen door de wijnboeren ligt aan de Moezel onder Trier. Heb het voorrecht daar vrienden te hebben met een goede relatie met de plaatselijke wijnhuizen. Op loopafstand van elkaar is een proefronde langs en in diverse wijnkelders een bijzonder leuke smakelijke belevenis in een heel andere (wijn)wereld op een paar uurtjes rijden van hier.

Is jouw voornemen dit jaar nader kennis te maken met goede relaties of een weekendje weg met vrienden. Voor minimaal 10 personen organiseer ik jouw wijntrip. Klinkt dit voor jou als muziek in de oren, laat dan van je horen.

Lees bijvoorbeeld meer onder ‘Wijn’ of lees
High Wine Netwerk Driedaagse en
Wijnreis met nieuw programma

 

Ik ga er mee stoppen

Niet met vandeRegie, wel met mijn vrijwilligerswerk. Zo ga ik de Apeldoorn Trofee overdragen aan een jongere generatie. Als ‘erfenis’ heb ik ideeën voor wie het leuk vindt er iets mee te willen/kunnen doen: De Mopperclup en De Sociale Sportschool. Het zijn geen ideeën van me zelf, maar eerlijk gejat.

65 is niet meer een leeftijd om bij stil te staan omdat er een ander fase in je leven begint. Gewoon blijven werken is een optie waarvoor je kan kiezen als het pensioen/aow-moment in zicht komt. Met als voordeel flexibel te kunnen werken en te kunnen kiezen voor wie je aan de slag gaat. Voor vandeRegie is dit regie in het kwadraat. Vanwege leeftijd, ervaring en netwerk kun je net iets meer van dienst zijn en is je facilitering extra welkom. Als verdienste krijg je een extra toelage in de vorm van dankbaarheid. Zo ervaar ik het. Niet altijd, maar dat is dan de uitzondering die de regel bevestigt.

Dankjewel
Rondom die genoemde leeftijd kiest menigeen voor vrijwilligerswerk om maatschappelijk iets te willen blijven betekenen. Ik deed al jaren een aantal vrijwilligersklussen en ga er juist nu mee stoppen. Het is mooi geweest. Aard van mijn vrijwilligerswerk lag in het verlengde van mijn reguliere werk: regie van pr/marketingcommunicatie, organisatie van evenementen in combinatie met het werven van medewerking en/of sponsoring in natura/euro’s bij ondernemers in de regio. Leuk en dankbaar werk. Soms iets minder als andere ego’s ermee aan de loop gaan. Aan het begin van 2017 een mooi moment een punt er achter te zetten. Als vrijwilliger en als voorzitter van de Apeldoorn Trofee heb ik van twee kanten ervaren hoe met dankbaarheid binnen vrijwilligerswerk wel en niet wordt omgegaan. Het is tijd de discussie te starten met mijn medejuryleden en andere partijen: gaan we door en/of hoe gaan we een bredere samenwerking aan met alle sectoren die bestaan bij de gratie van vrijwilligers. Het doel van de Apeldoorn Trofee was en is: meer aandacht creëren voor vrijwilligerswerk. In de afgelopen 5 jaar is dat in de media gelukt en zijn er meer individuele initiatieven ontstaan voor dankjewel-momenten. Na de discussie en brainstorm tot verbreding draag ik als initiator mijn stokje over.

De Mopperclub
Tijdens een bezoek aan het Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch kwam ik in aanraking met een mooi project ‘Reinventing-Happiness’ en signaleerde ik initiatieven gericht op de (ouderen)zorg die wel wat inventiviteit en creativiteit kan gebruiken. Veel vrijwilligers in de zorg zijn zelf oud en geïnstitutionaliseerd geraakt door regels en contracten. Risico’s en experimenten worden vermeden. Vanuit de aanname dat gewoontegedrag vernieuwing en geluk in de weg staat, bezochten kunstenaarsduo’s vrijwilligersorganisaties en zorginstellingen vanuit een fictief organisatiebureau ‘ Zo Doen We Dat Hier’. Zij onderzochten door middel van onalledaagse activiteiten hoe een nieuwe netwerk rondom ouderen ontsloten kan worden. Bijvoorbeeld richtten ze een ‘De Mopperclub’ op. Mopperen, een favoriete bezigheid van ouderen, als gelegitimeerde vrijetijdsactiviteit. Hoe functioneel en ludiek kan dat zijn. Of zittend achter een balie van sjoelbakken haalden de duo’s bij hun ‘doelgroep’ nieuwe ideeën op over hoe een andere vrijetijdsinvulling te organiseren voor ouderen. En hoe hierbij ook andere vrijwilligers in te zetten zijn. Zij kwamen tot een conclusie dat er meer externe partijen bij de ouderenzorg betrokken kunnen worden als er minder in termen van ‘zorg’, ‘vrijwilligerswerk’ en ‘activiteitenbegeleiding moet worden gedacht. Dat het bijvoorbeeld beter zou zijn om vanuit wederkerigheid ‘hulp’ te bieden.

De Sociale Sportschool
Een voorbeeld van een verbreding van die betrokkenheid: Wat gebeurt er als sporters die voor een bootcamp toch al naar buiten gaan tijdens hun training een aantal ouderen in rolstoel meenemen? Om samen het plezier van een uurtje fysieke uitspanning te delen? Met daarbij speciaal ontwikkelde lichte training voor ouderen. Zo wordt sporten een sociale activiteit waar vrijwilligers geen vrijwilligers zijn maar ‘sportmaatjes’? De eerste try-outs met sporters en ouderen waren een succes. De Sociale Sportschool heeft potentie en wordt in Den Bosch door ontwikkeld. Lees hier meer.

Doe eens ‘gek’.
Het is juist de creativiteit en het buiten de traditionele kaders denken dat mij (Henk vandeRegie) zo aanspreekt. Ik doorbreek graag samen met mijn klanten een patroon om meer succes te bereiken in pr en marketingcommunicatie. Een verandering realiseren binnen je regulier budget, hoe leuk kan dat zijn. Als ik je van dienst kan zijn, laat maar van je horen, doen we figuurlijk samen de vingers in het stopcontact. Wie weet maken we ‘kortsluiting’ met iets ouds en komen we tot iets nieuws, iets ‘geks’.

ToerNed stopt waar Netwerk Vrijetijdssector begint

En Henk vandeRegie mocht het afscheid van ToerNed èn mag de opstart van het nieuwe netwerk begeleiden. Hieronder de persinfo d.d. 9/12 2016.

Op 8 december 2016 hebben de leden afscheid genomen van Vereniging ToerNed, de oudste ondernemersvereniging van dagattractiebedrijven in Nederland. Vereniging ToerNed heeft sinds 1970 bestaan en is opgericht door Pieter Grijpstra van De Linnaeushof uit Bennebroek, die tot zijn overlijden de eerste voorzitter is geweest. De drie andere voorzitters, Cees van Stiphout (Rederij Stiphout te Maaastricht), Bert van der Stoep (Vadesto Outdoor Adventure en Rondvaarten te Hattem) en André Bruins (Accres Apeldoorn BV), hebben het bestaan van ToerNed nu feestelijk afgesloten met het aansnijden van de ToerNed logotaart. De belangen en doelstellingen van Vereniging ToerNed gaan nu over naar de nieuwe stichting Netwerk Vrijetijdssector.

Van een krimpende vereniging naar een actieve stichting
Vereniging ToerNed stopt haar verenigingsactivititeiten, omdat de huidige samenwerkingsvorm met contributie en stemrecht niet meer gedragen wordt in het huidige ondernemersklimaat. Professionals willen wel samenwerken, maar niet langer in verenigingsverband. Er is een brede interesse gebleken in netwerk activiteiten voor professionals in de leisure branche, maar het is niet meer van deze tijd om daarvoor lid van een vereniging te moeten worden.
De stichting Netwerk Vrijetijdssector gaat voorzien in laagdrempelige netwerkactiviteiten, zonder lidmaatschapsverplichtingen. De Algemene Ledenvergadering van ToerNed heeft eerder dit jaar unaniem besloten dit initatief mede mogelijk te maken. Met de figuurlijke overdracht van de belangen en doelstellingen van Vereniging ToerNed door voorzitter Andre Bruins aan Karel Schuttevaer (Rederij Schuttevaer te Utrecht), kwartiermaker van de stichting Netwerk Vrijetijdssector, is het afscheid van Vereniging ToerNed nu een feit.

Netwerk Vrijetijdssector, professionals in Leisure
De stichting Netwerk Vrijetijdssector is een open platform voor professionals in de vrijetijdssector. Met het organiseren van netwerkactiviteiten en studiebijeenkomsten gaat de stichting laagdrempelig onderling contact en kennisdeling bevorderen voor alle professionals in de leisure sector. Het platform gaat zich richten op:
-het spreiden van kennis, trends en innovatieve ideeën;
-het samenwerken op het gebied van marketing, opleiding, personele en technische zaken;
-het onderhouden van contact met de politiek.
Naast Karel Schuttevaer zijn ook Han Groot Obbink (Wunderland Kalkar) en Siena Uijen (Rondvaartbedrijf Kool te Groningen) bij de oprichting en uitvoering van de stichting Netwerk Vrijetijdssector betrokken.

Attractiewegwijzer en ToerNed Award
In de eerste 25 jaar van haar bestaan was ToerNed vooral bekend vanwege de Attractiewegwijzer, het gezamenlijke promotieboekje waarin alle leden gepresenteerd werden. Het boekje werd door alle ToerNed-leden meegegeven aan de bezoekers van hun familieparken, rondvaartbedrijven, musea en dierentuinen, en had jaarlijks een (indirect) bereik van miljoenen potentiele bezoekers. De gezamenlijke marketing werd enthousiast uitgevoerd door de tientallen attractiebedrijven die lid waren. Met de komst van internetmarketing nam echter de behoefte aan collectieve marketing af, en verdween het boekje van de kassabalie.
Sinds de jaren negentig heeft de vereniging jaarlijks de ToerNed Award toegekend aan attractiebedrijven die zich sterk onderscheidden op het gebied van marketing, innovatie of samenwerking, de drie pijlers onder Vereniging ToerNed. In de beginjaren was de ToerNed Award een van de weinige erkenningen voor ondernemers in de dagattractieve sector. Sindsdien zijn er tientallen andere awards geintroduceerd, en daarmee is er inmiddels meer dan voldoende aandacht voor marketing, innovatie en samenwerking in onze sector.

Gezonde basis voor netwerk activiteiten
In de afgelopen jaren heeft ToerNed gezocht naar nieuwe vormen van bijeenkomsten en netwerk activiteiten. Deze kregen meer en meer een open karakter, waarbij ook niet-leden deel konden nemen. De leden en niet-leden reageerden hier enthousiast op, maar het aantal verenigingsleden bleef desondanks verder dalen. Het lidmaatschapsmodel wordt niet langer omarmd.
In plaats van de verenigingsstructuur komt nu een stichting die enkele malen per jaar laagdrempelige en uitdagende netwerkactiviteiten organiseert. De verwachting is dat een open platform in deze tijd een grotere kans van slagen heeft dan het verouderde verenigingverband. Bijkomend voordeel is dat de doelstellingen en belangen van Vereniging ToerNed – marketing, innovatie en samenwerking – op deze manier indirect ook gediend blijven worden.

ZinIn, voor de jonge senior

Onder de naam ‘ZinIn’ is er op vrijdag 11 november 2016 tussen 15.00 en 20.00 een kleinschalige maar inspirerende beurs voor de jonge senior. ‘ZinIn’ is gezond, interessant, lekker, leuk, mooi en stimuleert iets nieuws te ondernemen of te ontdekken. Én, entree is gratis.

Locatie van ‘ZinIn’ is ‘Ten Tije sport en wellness’ in Apeldoorn Noord aan de Schorpioenstraat 4. De beurs is niet primair gericht op sport, maar Danny ten Tije was zo aardig om zijn fraaie locatie ter beschikking te stellen. Aan de orde komen diverse wellness items, waaronder een metamorfose, proeverijen en bijzondere ontspannende en interessante wetenswaardigen zoals: kennismaking met een karakteristieke wijnstreek aan de Moezel, de nieuwe trend van thee in combinatie met kaas, testen van een e.mountainbike, bankieren, wonen, werken, fotografie, film, theater. Deelnemende ondernemers/bedrijven zijn o.a.: Bongers Bikes, Fietsvakantiewinkel/FietsRelax, Peter Claessens – Koken en Zo, Wiine.NL, enz. Kortom: veel onderwerpen in het kader van ‘vier het leven’ en ‘pluk de dag’.

Het initiatief tot beurs komt van het Seniorenplatform (Truus Kremer) die mij om advies heeft gevraagd hoe zij de jongere senior kunnen bereiken. Zij gaan dat doen onder de naam SPAgaat. Senior is een doelgroep waar anderen je in plaatsen. Je bent niet jong, maar voelt je ook niet oud. Of je bent jong en je zoekt goede tips voor bijvoorbeeld je ouders. Of je bent ouder en je zoekt nieuwe uitdagingen. Voor die oudere junior of de jonge senior is ‘ZinIn’.

Misschien zit ik zelf in een spagaat? Marketingtechnisch heb je met leeftijdsdoelgroepen te maken maar ik ben er allesbehalve voorstander van om die leeftijden in de communicatie te gebruiken. Voor mij was het papieren en online magazine Zin de inspiratie tot deze nieuwe beurs. En ben erg benieuwd wie zich op de elfde van de elfde wil laten inspireren. Tot dan!

Zomerse regie

De zomer schiet alle kanten op, zo ook vandeRegie. Van een paar weken leven als een god in Frankrijk tot een paar dagen in ‘t Gooi. Hoe leuk is het even de regie te mogen hebben bij een sluis en nu weer bij het zwemmen voor het goede doel ‘Fight Cancer’ in het Apeldoorns Kanaal. Love Life! Love Work!

Wil jij dit goede doel steunen, doneer dan mijn vandeRegie-team. De opbrengst wordt 100% ingezet om jonge artsen te inspireren zich te storten op kankeronderzoek. Alvast hartelijk dank, mede namens mijn teamleden Peter, Jeroen, Raoul en Hans. Fight Cancer!

Naast regie rondom o.a. water, blijft wijn mij boeien. Mijn gastheer van mijn vandeRegie-wijntrips verklapte mij dat 2015 mooie wijnen heeft opgeleverd. Als je een exclusief wijnproefweekend wilt meemaken, dan kan ik voor begin november een trip plannen. Kijk hier naar een voorbeeld en aanbeveling. Heb je belangstelling? Laat het me weten! Succes verzekerd.

De voorbereiding van het zwemevent loopt over een maand af. Daarna blijft het doorzomeren en gaat vandeRegie door met andere lopende projecten en het fraaie vrijwilligersproject Apeldoorn Trofee. Ook heb ik voor een klant een workshop/beginnerscursus social media in voorbereiding, met de bedoeling het weghalen van de angst om twitter en/of facebook in te gaan zetten. Èn, Henk vandeRegie is gevraagd door het SeniorenPlatform een verjongend event(tje) te ontwikkelen.

Voor mij ligt de uitdaging die ondernemer of organisatie te helpen/coachen die met een beperkt budget maximaal wil scoren. Voor mij is het een tijdelijk project tot dat de klant zelf regisseur kan zijn de marketingcommunicatie. Heb ik je hiermee enthousiast gemaakt voor het één of ander, laat het me weten en we kunnen misschien voor elkaar wat betekenen.

PS. En dat de zomer nog mag blijven duren tot aan de Kerst en de zomertijd gelijk mag blijven aan de wintertijd.

Vecht jij mee?

De Freule staat centraal bij Swim to Fight Cancer Apeldoorn!?
Stichting en projectgroep staan in de steigers om op 18 september 2016 dit zwemevenement in het Apeldoorns Kanaal voor te bereiden. Deelnemers gaan proberen d.m.v. donaties zo veel mogelijk geld bij elkaar te zwemmen. De Freule, de fietsbrug over het Kanaal tussen Deventerstraat en Molenstraat zal wellicht het hart zijn van de evenementlocatie.

Helaas lijden er te veel mensen aan kanker en willen we met dit evenement een bijdrage leveren aan het mede financieren en stimuleren van kankeronderzoek zodat kanker een ziekte wordt die niet meer dodelijk is. Één op de drie mensen krijgt kanker in zijn of haar leven. En bijna iedereen kent wel iemand die lijdt of heeft iemand verloren aan deze ziekte.

Mooi om dit zwem-project te mogen (bege)leiden. Mijn regie aan dit project draag ik op aan twee vriendinnen, Lous en Ineke, die het gevecht niet konden winnen.

Succesvolle events in Den Bosch en Dordrecht, enthousiaste reacties van mensen die zich al willen aanmelden en al enkele positieve reacties van bedrijven die in natura willen bijdragen om het te kunnen realiseren zijn aanleiding om met de voorbereiding door te gaan. Zo neemt Accres, initiatiefnemer van het event, deel in de organisatie, krijgen we van de Veluwse Bron badjassen te leen voor de zwemmers, gaat Visual Trends onze social media beheren, stelt Jeroen Reinders zich beschikbaar als motivator, ondersteunt Alround Support Groep ons secretarieel, kunnen we voor drukwerk een beroep doen op TotDrukwerk, voor zijn expertise en facilitering een beroep doen op Eric Jan Westen (Drakenbootfestival), voor coördinatie van de catering tijdens het evenement mogen wij rekenen op Partyservice van Laarhoven, organiseert Eeterij de Lierdehoeve een benefietdiner, ………

Vecht jij mee?
Veel Apeldoornse ondernemers helpen ons via sponsoring in natura nodig. Maar ook euro’s zijn heel hard nodig om voorbereidingen op te kunnen starten.
Als jij nu al wil laten weten op een of andere manier bij te willen dragen, laat dan van je horen. Je mag me bellen of mailen. Dit alles in teken van het gevecht tegen kanker. Vecht jij ook mee?

PS. Het was 18/9 een mooie Swim-middag met een opbrengst was ruim € 125.000,–. Ben trots op het enorme aantal Apeldoornse ondernemers die mijn project in natura en geld hebben mogelijk gemaakt. Dank jullie wel. Met een ervaring rijker heb ik dit project afgesloten.

Regie kwijt, om nooit te vergeten

Momenten om nooit te vergeten zal iedereen hebben. Vrolijke, mooie, indrukwekkende, emotionele, verdrietige, enz. momenten. Mijn eerste schoolreisje was bijvoorbeeld zo’n moment. Lees hierover via Schoolreis.nl, h

Maar heel recent was het ook raak. Terug van een toffe Franse vakantieweek waren er de afgelopen weken heel veel van die momenten: Het begon met een tevreden Monkey Town Apeldoorn over zijn aandacht rondom de opening tijdens mijn vakantie, de introductie van Wiine.nl tijdens het open huis van Outlook Groenprojecten en met het wederzijds laten kennismaken van TotDrukwerk en VinTake. Daarna volgde de regie van een tweedaagse ToerNed studiereis voor ondernemers uit de dagrecreatieve branche met bezoeken aan DOMunder en Rederij Schuttevaer te Utrecht, Sprookjeswonderland te Enkhuizen, Hof van Eckberge te Eibergen, SkyZone te Doetinchem met gastsprekers als Martine Conings (NH Centre Utrecht), Gerben Renting (Princess Hotels), Brian Berghuis (Nationaal Schoolreis Magazine) en Gert Veldhuis (Bushhouse). Onderweg in de bus hadden de één op één masterclasses met Judith Pol (Kweekvijver Noord) kweekvijvernoord.com over social media, Karin Veldhuizen (“Grassprietverhuurder”) watersportcampingheeg.blogspot.nl over creatieve vernieuwing en Robert van Heeswijk / Mike Assmann (Local Pioneers) over toepassing gezonde horeca. Centraal tijdens deze tweedaagse stond het inspireren tot branchevreemde samenwerking en het optimaal benutten van je bezoekers als ambassadeurs.

En toen kwam het:
De presentatie en uitreiking van de Apeldoorn Trofee verliep boven verwachting, Sinterklaas was even over komen vliegen om de winnaar bekend te maken, en dan opeens …….. Heb je de regie niet meer in handen en veranderd je mede presentator Paul Blokhuis in Loco Burgemeester en zag ik opeens mijn Wil, kinderen, kleinkinderen, vrienden en naaste fans te voorschijn komen. Och, dacht ik nog, een formeel dankjewel vanuit Gemeente Apeldoorn voor de doorstart van de Apeldoorn Trofee. Totdat Paul Blokhuis de woorden sprak: Het heeft zijne Majesteit de Koning behaagd …… Zo’n complete verrassing dat de regie even verstoord bleef, Wil en ik een paar dagen hebben nagenoten. Dank je wel fans, die het nodig vonden om mij aan te bevelen voor deze bijzondere waardering.

Uitnoding
Eén van die fans komt uit Nittel en heeft (weer) een mooi nieuw wijnreisje exclusief voor vandeRegie samengesteld op a.s. 13 – 15 november. Zin in een moment of momenten om niet te vergeten, dan nodig ik je uit om mee te gaan. Lees meer hierover in het blog hieronder.

Voor nu, over tot de orde van de dag en door waar vandeRegie gebleven is.

Nieuwe wijnreis met nieuw programma

Leuk om samen met vrienden en/of relaties te doen.
Leuk voor wie al eens is geweest
Leuk voor wie de vorige keer niet kon.
Leuk voor wie van wijn houdt en nu de Luxemburgse variant wil proeven.

Graag nodig ik je/jullie uit van 13 – 15 november 2015 mee te gaan naar Nittel. Ons ‘basiskamp’ is Hotel Nitteler Hof. Lees onder Wijn waarom dit één van mijn favoriete wijnadressen is. Op de eerste dag beginnen we met een kennismaking met de wijnhuizen in Nittel door middel van een proeverij in het hotel. Aan de hand van deze proeverij kiezen we een wijnhuis in Nittel voor nadere ‘inspectie’. Na het diner verzorgt Marco Zandbergen, gastheer/eigenaar van Nitteler Hof, een fakkelwandeling/wijnproeverij tussen de druivenranken.

De volgende morgen is er gelegenheid om individueel een kort bezoek te brengen aan bijvoorbeeld Trier en/of Saarburg. Om 14.00 uur gaan we de bus in, steken we de Moezel over en bezoeken we drie wijnhuizen in Luxemburg. Op het laatste adres maken we tevens kennis met een nieuw ‘product’ van mijn vriend Marco: een Rolling Dinner plus ….. Het is weer wijnig en niet weinig deze reis.

Hebben jij en je vrienden/relaties, ook iets met wijn? Kom de ervaringen delen en maak kennis met nieuwe relaties en mooie Moezel wijnen uit o.a. Luxemburg. Ik nodig je graag uit voor een korte exclusieve netwerk-wijnreis. Neem ook vooral je eigen partner mee, want voor een groot deel is de wijntrip toch ook je eigen ‘feestje’.

De kosten voor deze bijzonder exclusieve wijnreis zijn € 229,– per persoon, op basis van gebruik tweepersoonskamer. In deze kosten zijn inbegrepen: logies, ontbijt, diners + wijnen, wijnproeverijen en het vervoer per bus van en naar de Luxemburgse locaties. Bij voldoende deelname gaat deze nieuwe wijnreis door. Hebt je belangstelling? Bel of mail me dan.

NB. Deze wijnreis is verleden tijd, maar geldt nu als voorbeeld voor toekomstige wijnreis.