Ik ga er mee stoppen

Niet met vandeRegie, wel met mijn vrijwilligerswerk. Zo ga ik de Apeldoorn Trofee overdragen aan een jongere generatie. Als ‘erfenis’ heb ik ideeën voor wie het leuk vindt er iets mee te willen/kunnen doen: De Mopperclup en De Sociale Sportschool. Het zijn geen ideeën van me zelf, maar eerlijk gejat.

65 is niet meer een leeftijd om bij stil te staan omdat er een ander fase in je leven begint. Gewoon blijven werken is een optie waarvoor je kan kiezen als het pensioen/aow-moment in zicht komt. Met als voordeel flexibel te kunnen werken en te kunnen kiezen voor wie je aan de slag gaat. Voor vandeRegie is dit regie in het kwadraat. Vanwege leeftijd, ervaring en netwerk kun je net iets meer van dienst zijn en is je facilitering extra welkom. Als verdienste krijg je een extra toelage in de vorm van dankbaarheid. Zo ervaar ik het. Niet altijd, maar dat is dan de uitzondering die de regel bevestigt.

Dankjewel
Rondom die genoemde leeftijd kiest menigeen voor vrijwilligerswerk om maatschappelijk iets te willen blijven betekenen. Ik deed al jaren een aantal vrijwilligersklussen en ga er juist nu mee stoppen. Het is mooi geweest. Aard van mijn vrijwilligerswerk lag in het verlengde van mijn reguliere werk: regie van pr/marketingcommunicatie, organisatie van evenementen in combinatie met het werven van medewerking en/of sponsoring in natura/euro’s bij ondernemers in de regio. Leuk en dankbaar werk. Soms iets minder als andere ego’s ermee aan de loop gaan. Aan het begin van 2017 een mooi moment een punt er achter te zetten. Als vrijwilliger en als voorzitter van de Apeldoorn Trofee heb ik van twee kanten ervaren hoe met dankbaarheid binnen vrijwilligerswerk wel en niet wordt omgegaan. Het is tijd de discussie te starten met mijn medejuryleden en andere partijen: gaan we door en/of hoe gaan we een bredere samenwerking aan met alle sectoren die bestaan bij de gratie van vrijwilligers. Het doel van de Apeldoorn Trofee was en is: meer aandacht creëren voor vrijwilligerswerk. In de afgelopen 5 jaar is dat in de media gelukt en zijn er meer individuele initiatieven ontstaan voor dankjewel-momenten. Na de discussie en brainstorm tot verbreding draag ik als initiator mijn stokje over.

De Mopperclub
Tijdens een bezoek aan het Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch kwam ik in aanraking met een mooi project ‘Reinventing-Happiness’ en signaleerde ik initiatieven gericht op de (ouderen)zorg die wel wat inventiviteit en creativiteit kan gebruiken. Veel vrijwilligers in de zorg zijn zelf oud en geïnstitutionaliseerd geraakt door regels en contracten. Risico’s en experimenten worden vermeden. Vanuit de aanname dat gewoontegedrag vernieuwing en geluk in de weg staat, bezochten kunstenaarsduo’s vrijwilligersorganisaties en zorginstellingen vanuit een fictief organisatiebureau ‘ Zo Doen We Dat Hier’. Zij onderzochten door middel van onalledaagse activiteiten hoe een nieuwe netwerk rondom ouderen ontsloten kan worden. Bijvoorbeeld richtten ze een ‘De Mopperclub’ op. Mopperen, een favoriete bezigheid van ouderen, als gelegitimeerde vrijetijdsactiviteit. Hoe functioneel en ludiek kan dat zijn. Of zittend achter een balie van sjoelbakken haalden de duo’s bij hun ‘doelgroep’ nieuwe ideeën op over hoe een andere vrijetijdsinvulling te organiseren voor ouderen. En hoe hierbij ook andere vrijwilligers in te zetten zijn. Zij kwamen tot een conclusie dat er meer externe partijen bij de ouderenzorg betrokken kunnen worden als er minder in termen van ‘zorg’, ‘vrijwilligerswerk’ en ‘activiteitenbegeleiding moet worden gedacht. Dat het bijvoorbeeld beter zou zijn om vanuit wederkerigheid ‘hulp’ te bieden.

De Sociale Sportschool
Een voorbeeld van een verbreding van die betrokkenheid: Wat gebeurt er als sporters die voor een bootcamp toch al naar buiten gaan tijdens hun training een aantal ouderen in rolstoel meenemen? Om samen het plezier van een uurtje fysieke uitspanning te delen? Met daarbij speciaal ontwikkelde lichte training voor ouderen. Zo wordt sporten een sociale activiteit waar vrijwilligers geen vrijwilligers zijn maar ‘sportmaatjes’? De eerste try-outs met sporters en ouderen waren een succes. De Sociale Sportschool heeft potentie en wordt in Den Bosch door ontwikkeld. Lees hier meer.

Doe eens ‘gek’.
Het is juist de creativiteit en het buiten de traditionele kaders denken dat mij (Henk vandeRegie) zo aanspreekt. Ik doorbreek graag samen met mijn klanten een patroon om meer succes te bereiken in pr en marketingcommunicatie. Een verandering realiseren binnen je regulier budget, hoe leuk kan dat zijn. Als ik je van dienst kan zijn, laat maar van je horen, doen we figuurlijk samen de vingers in het stopcontact. Wie weet maken we ‘kortsluiting’ met iets ouds en komen we tot iets nieuws, iets ‘geks’.